Årsmöte 2024

Här finner du Stämmoprotokoll

Här finner du Kallelse

Årsbokslut SLTK 2023 inkl verksamhetsberättelse

STAB årsredovisning 2023

Koncernredovisning

Information från styrelsen

Förslag från valberedningen

Årsmöte 2023

Här finner du Stämmoprotokoll

Här finner du Kallelse

Årsbokslut SLTK ink verksamhetsberättelse 2022
STAB Årsredovisning 2022
Koncernredovisning

Här finner du Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter

Motion

Årsmöte 2022

Här finner du Stämmoprotokoll inklusive bilaga 1 och 5

Här finner du Kallelse

Bilaga 2 Årsbokslut SLTK ink verksamhetsberättelse 2021
Bilaga 3 STAB Årsredovisning 2021
Bilaga 4 Koncernredovisning

Här finner du Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter

Motion
Svar motion

Årsmöte 2021

Här finner du Stämmoprotokoll

Här finner du Kallelse

Bilaga 2 Årsbokslut SLTK ink verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 3 STAB Årsredovisning 2020
Bilaga 4 Koncernredovisning

Bilaga 5 Förslag höjd medlemsavgift i Smedslättens Tennis

Här finner du Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter

Årsmöte 2020

Här finner du Stämmoprotokoll

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse
Bilaga 3 Årsbokslut och revisionsberättelse SLTK
Bilaga 4 Årsredovisning och revisionsberättelse STAB

Här finner du Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter

Här finner Presentation om förslag till nytt klubbemblem

Årsmöte 2019

Här finner du Stämmoprotokoll

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse
Bilaga 3 Årsbokslut och revisionsberättelse SLTK
Bilaga 4 Årsredovisning och revisionsberättelse STAB

STAB Fastställelseintyg

Bilaga 5 Koncernredovisning

Hedersmedlem Bengt Kulling

Årsmöte 2018

Här finner du Stämmoprotokoll

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse
Bilaga 3 Årsbokslut SLTK
Bilaga 4 Årsredovisning STAB

Revisionsberättelse SLTK
Revisionsberättelse STAB

Årsmöte 2017

Här finner du Stämmoprotokoll