För att delta i SLTKs kurser/spel krävs medlemskap i klubben.  Aktuell avgift hittar du här. Medlemskapet påförs automatiskt.

Betalningsvillkor

Anmälan är bindande. Din plats avser helår. Från och med andra speltillfället är du betalningsansvarig för hela terminen.
Uppsägning kan ske inför kommande termin och görs, senast sista november/sista maj för kontrakt och på terminens sista dag för tennisskola och vuxenträning. Uppsägning måste ske skriftligt per mail till

vuxentennis@smedslattentennis.com om du spelar i vuxentennisgrupp
tennisskola@smedslattentennis.com  för plats i tennisskolan junior
respektive spelledare för övriga klubbspel
admin@smedslattentennis.com för kontrakt

Observera att endast skriftlig uppsägning godkänns för att undvika att full debitering sker.

Betalning sker som grund för hela terminens spel, HT/VT för klubbspel, och ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada är du betalningsskyldig 4 veckor efter inlämnande av läkarintyg. Under den tiden försöker vi hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå för resten av terminen. Du kan endast pausa din plats en termin.