För att delta i SLTKs verksamhet och klubbspel krävs medlemskap i klubben.  Aktuell avgift hittar du här. Medlemskapet påförs automatiskt alternativt betalas via länk när du blir antagen till ett spel.

Betalningsvillkor tennisskola, vuxenträning och kontrakt

Anmälan är bindande. Din plats avser helår. Från och med andra speltillfället är du betalningsansvarig för hela terminen.
Uppsägning kan ske inför kommande termin och görs, senast i mitten av november/sista veckan i maj för tennisskola och vuxenträning. För kontrakt gäller senast sista veckan i november/maj inför kommande termin. Uppsägning måste ske skriftligt per mail till

vuxentennis@smedslattentennis.com om du spelar i vuxentennisgrupp
tennisskola@smedslattentennis.com  för plats i tennisskolan junior
admin@smedslattentennis.com för kontrakt

Observera att endast skriftlig uppsägning godkänns för att undvika att full debitering sker. Om uppsägning inkommer för sent innan terminsstart utgår en avgift på 750 kronor.

Vi förbehåller oss rätten att byta tränare under terminen.  Betalning sker som grund för hela terminens spel och ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada är du betalningsskyldig 4 veckor efter inlämnande av läkarintyg. Under den tiden försöker vi hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå för resten av terminen. Du kan endast pausa din plats en termin.

Vi gör alltid vårt yttersta för att inte behöva ställa in lektioner. I undantagsfall kan därför en tränare ha två banor.

Betalningsvillkor klubbspel

Anmälan är bindande. Din plats avser en termin.
Uppsägning måste ske senast sista maj och sista oktober inför kommande termin  skriftligt per mail till respektive spelledare

Observera att endast skriftlig uppsägning godkänns för att undvika att full debitering sker.

Betalning sker som grund för en termin. Ingen ersättning utgår vid frånvaro under en period eller vid enstaka tillfällen. Vid skada försöker spelledaren hitta en ersättningsspelare som passar in i gruppen avseende tid och spelnivå. Om ersättare hittas löses betalning spelare emellan med hjälp av spelledare.