Kommittéer

För att främja gemenskapen, engagemanget och delaktigheten hos våra medlemmar har Smedslättens LTK  olika kommittéer.

Om du vill ställa upp och delta i en kommitté vill vi att du hör av dig till oss med idéer på vad vi skulle kunna göra. Alla typer av inspel om hur vi tillsammans kan utveckla vår klubb välkomnas!

Ta kontakt med någon av oss i hallen när ni ser oss, eller maila admin@smedslattentennis.com.

Vi ser fram emot att få höra från dig.

Trivselkommittén

Under hösten 2016 bildades en trivselkommitté med syfte att främja trivseln och utbytet mellan klubbens vuxna medlemmar. Att öka glädjen kring tennisen i vår vardag och i vårt närområde är vår främsta målsättning och till detta hoppas vi kunna bidra genom olika aktiviteter och evenemang. Trivselkommittén ska bygga vidare på samt vårda SLTKs klubbanda och värderingar (glädje, kamratskap, go, respekt) och därigenom stärka klubbkänslan. Trivselkommittén arbetar tillsammans med personalen och hjälper till med praktiskt och förberedande arbete kring olika evenemang.Vi lägger löpande upp information på sociala medier och i hallen kring våra aktiviteter och även via mail.

Vi är mycket angelägna om medlemmarnas respons och synpunkter. Så hör gärna av er till oss med idéer om vad vi skulle kunna göra. Vi ser fram emot många trevliga tennisstunder tillsammans!

Juniorkommittén

Syftet med juniorkommittén är att stötta personalen i planeringen och genomförandet av aktiviteter och evenemang kopplade till klubbens juniorverksamhet och tennisskola, som ligger utanför den ordinarie träningsverksamheten. Exempel på detta kan vara matchkvällar eller andra sociala aktiviteter under lättsammare former. Allt för att främja tennis intresset samt trivseln hos klubbens juniorer i enlighet med klubbens verksamhetsplan. Juniorkommittén ska bygga vidare på samt vårda SLTK:s  vision och värdegrund och därigenom stärka klubbkänslan. Resurser till kommittén möjliggörs genom klubbens sponsorbidrag.

Hör gärna av er till oss med idéer på vad vi skulle kunna göra och om du är intresserad av att delta i kommittén. Ta kontakt med någon av oss i hallen när ni ser oss, eller maila.