I samband med lansering av vårt nya ramverk för juniorverksamheten listar vi här ett antal frågor som kan bli aktuella. Mer utförligare svar ges på föräldramöten och i dialogen mellan tränare och spelare. Vid frågor eller funderingar, kontakta gärna klubbchefen Aftab Baig .

Varför lanserar ni ett nytt ramverk?

  • Då intresset för tennis är stort i området – och klubben fortsätter att växa – behövs en organisering av juniorverksamheten som svarar mot detta. Denna nya struktur ska vara hållbar och lätt att förstå. Med ramverket ska alla juniorer känna att det finns en tydlig väg framåt i deras tennis.

När görs utvärderingar och hur går det praktiskt till?

  • Varje termin görs utvärderingar och i samband med detta förs en dialog med spelarna. Varje spelare kommer att ha en kontaktperson som ansvarar för generell planering och kommunikation. Tränarna arbetar som ett team och utvärderar tillsammans utifrån de kriterier som de olika grupperna har.

Vilka kriterier ligger till grund för indelningen i de olika grupperna?

  • Ålder, ambition, egen drivkraft och spelstyrka.

Mitt barn vill spela mer tennis än det som klubben nu erbjuder. Hur gör vi då?

  • Den mängd timmar som klubben tilldelar bör enbart ses som pusselbit i det totala idrottandet. För de barn som vill spela mer rekommenderar vi att hen spelar extra med kompisar och deltar på klubbens aktiviteter.

Kan alla komma med i Smedslättens juniorverksamhet?

  • Ja, alla barn har samma möjligheter att komma med i verksamheten förutsatt att det finns plats i lämplig grupp.’

Vad kostar det att spela i juniorverksamheten?

  • Samtliga priser hittas på hemsidan under ”priser”. Priset är styrt efter hur många timmar träning en spelare har.

Kan man göra uppehåll från juniorverksamheten?

  • Vid skador eller längre sjukdomar får man självklart behålla sin plats i verksamheten även om man inte kan nyttja platsen under en period. I andra fall måste man säga upp sin plats så att fler barn kan få chansen till att spela.

Jag kan inte träna på erbjuden tid, vad gör jag då?

  • Ta kontakt med ansvarig tränare. Vi försöker alltid hitta en lösning men kan inte garantera platsen.

Mitt barn vill spela med en hårdare boll och större bana. Hur gör vi?

  • Det är alltid tränaren som bestämmer vilken boll och bana vi tränar på. Vi använder oss av träningskonceptet Play & Stay vilket innebär att vi anpassar bollar och banor efter spelarens förutsättningar.

Är ambitionen att barn utanför vårt närområde och klubb ska söka sig till oss? Kommer vi att ha externa intag eller framför allt satsa på egna spelare?

  • Vår ambition är precis som tidigare, att erbjuda spelare i närort en miljö där de kan utvecklas på lång sikt. Vi värvar inte aktivt spelare utifrån, däremot tar vi hänsyn till de ansökningar som kommer in till klubben. Alla intag sker på individuell basis.