Träningsspel – dam

Detta spel är öppet för ett begränsat antal spelare. Spelet är av träningskaraktär. Inga matcher spelas och det finns ingen upp eller nedflyttning.  Spelledaren sköter indelningar av träning efter spelnivå. Spelet är förlagt till onsdagskvällar 19-22.

Frågor & anmälan

Charlotte Ingvar-Nilsson
charlottein@hotmail.se
0765 10 70 21