Tennisbussen

SLTK erbjuder föräldrar möjligheten till hämtning av barn på skola/förskola i klubbens buss. Detta erbjuds som service för de barn som spelar kl 14-15. Vi har enbart möjlighet att hämta från Ålstensskolan och Smedslättsskolan.

För att ta del av hämtningen tar klubben ut en avgift. Föräldrarna ansvarar för att respektive skola/förskola är informerad. Körschema upprättas i början av varje termin.

För att anmäla intresse maila David

Smedslättens Lawn Tennisklubb Trafikpolicy

Vi på Smedslättens Lawn Tennisklubb ser säker transport av spelare och ledare som en självklarhet. För att resorna i bilen ska vara säkra gäller därför denna policy. Trafikpolicyn ska vara förankrad hos såväl föräldrar, spelare som ledare.

  • Föraren ska förhålla sig till gällande trafikföreskrifter.
  • Föraren ska anpassa hastighet mot gällande väglag samt väder.
  • Samtliga resenärer ska använda bilbälten under hela färden.
  • Föraren skall informerad om effekten av alkohol / droger vid körning.
  • Vid dåligt väder eller osäkra körförhållanden bör föräldrar kontaktas och resan senareläggas alternativt ställas in.
  • Bilen ska vara godkänd av svensk bilprovning samt ha rätt utrustning anpassad för väder och väglag
  • Bilen ska ha giltig försäkring
  • Last ska vara förankrad på ett säkert sätt