Vision

Smedslättens LTK är en av Stockholms bästa tennisklubbar med en junior- och seniorverksamhet av mycket hög kvalitet och med en stark klubbkänsla. Vi erbjuder våra medlemmar tennisträning med välutbildade tränare, som brinner för sitt uppdrag. Vår klubb präglas av värme, gemenskap, kamratanda och fair play. Hos oss trivs såväl nybörjare som tennismotionärer och tävlingsspelare. Vi syns ofta i tävlingssammanhang runt om i landet och då och då står vi själva som tävlingsarrangör. Vi deltar flitigt på tränar-utbildningar och är en positiv röst i tennissverige.

Värdegrund

Glädje – Kamratskap – Go – Respekt

 • Vi älskar tennis och vill bidra till att såväl barn som vuxna i klubbens närområde får möjlighet att lära sig och att utöva sporten.

 • Vår klubb präglas av gemenskap, trygghet och en stark klubbkänsla.

 • Vi visar hänsyn och respekt mot varandra både på banan och utanför den.

 • Vi agerar sportsligt och schysst mot varandra under klubbens olika former av matchspel.

 • I tävlingssammanhang tillämpar vi SvT:s tävlingsregler och uppförandekod, läs här.

 • Klubbens ekonomi hålls på en sund nivå som tid efter annan skall ge överskott anpassade till aktuella behov.

 • Vi tillämpar Riksidrottsförbundets policy och råd vad gäller alkohol, tobak och droger/doping samt trafiksäkerhet. Det innebär i korthet nolltolerans mot alkohol eller andra droger i samband med klubbens aktiviteter såsom träning, tävling eller läger. Detsamma gäller när någon representerar klubben i olika sammanhang.

 • Vi verkar även för nolltolerans när det gäller mobbning och andra diskriminerande aktiviteter.

 • Som medlemmar är vi införstådda med de regler som följer med medlemskapet och att de förmåner som ingår är personliga och inte kan överlåtas.

 • Vi är måna om återväxten inom klubben och ser gärna att duktiga äldre tennisjuniorer med pedagogisk fallenhet och social kompetens ges möjlighet att genomgå tränarutbildningar för att sedan arbeta extra hos oss.

 • Vi månar också om att juniorer som står för dörren till seniorskap erbjuds plats inom seniorspelet.

 • Vi ställer upp för vår klubb, inte minst i samband med olika sociala aktiviteter, tävlingar och klubbmatcher. Vi förstår att idéella krafter en viktig ingrediens i den svenska idrottsrörelsen.

 • Vi strävar hela tiden efter att vår Tennisskola ska ge våra elever bra grundläggande tenniskunskaper och ett, förhoppningsvis, livslångt tennisintresse.

 • Träningen är lekfull, allsidig och bygger på barnens egna förutsättningar och tar hänsyn till variationer i utvecklingstakt. Juniorerna får lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.

 • Vi erbjuder en begränsad grupp juniorer med god spelstyrka och egna tävlingsambitioner möjlighet att delta i vår tävlingsgrupp med utökad och individanpassad träning.

 • Vi uppmuntrar tävlingsspel, men använder inte tävlingsresultat som ett gallringsverktyg. Vi gallrar överhuvudtaget inte, men ställer naturligtvis krav på gott uppförande, närvaro och engagemang i träningen samt deltagande på tävlingar för att få vara med i tävlingsgruppen.

 • Vi arbetar aktivt med sunt förhållningssätt till idrott. Det gäller bl a områdena: kost – träna – vila.

 • Vi är rädda om vår fina tennishall och angelägna om att vårda den. Vi plockar i ordning efter oss, såväl på banan som omklädningsrum och i umgängeslokaler. Vi använder alltid rena tennisskor och skor som inte färgar av sig på tennisbanan. Vi meddelar kansliet omgående om vi upptäcker någon skada, åverkan eller annat fel i anläggningen.