Tobias Wikström

Ordförande för SLTK och STAB

tobias@attwik.se

Mobil: 0709-890419

Johanna Gottfarb

Kassör

jgottfarb@gmail.com

Mobil: 072 728 70 77

Andreas Linderyd

Sekreterare

linderyd@gmail.com

Mobil: 070 798 53 87

Sofia Skantze

Styrelsemedlem

sofia.skantze@gmail.com

Mobil: 076 775 86 88

Carl Von Schantz

Styrelsemedlem

cvonschantz@hotmail.com

Mobil: 073 275 86 52

Isabelle Bergqvist

Styrelsemedlem

isabelle.damtennis@gmail.com

Mobil: 073 036 31 11

Tove Flodgren Isakson

Styrelsemedlem

toveflodgren@hotmail.com

Mobil: 070 241 22 27

Valberedning

Per Leopoldsson
Börje Ericsson
Per From

Kontakt valberedning@smedslattentennis.com

Hedersledamöter

Smedslättens LTK utser sedan 2004 hedersledamöter. Utnämningen sker av Stämman vid årsmötet och baseras på långvarigt och mycket betydelsefullt engagemang för klubben.

De är tre personer som hittills utnämnts för deras betydande insatser för klubben:

Börje Ericsson

Per Leopoldsson

Håkan Witting