Ordningsregler

Ordningsreglerna gäller för alla som vistas i hallen, medlem såväl som besökare, junior såväl som senior, spelare, såväl som medföljare och publik.

 • Du som har bokat en tid ansvarar för att övriga som deltar på din bokade tid har tagit till sig det nedanstående.
 • All tennisträning/fysträning sker på egen risk, vid eventuella olyckor skador gäller egen hemförsäkringen. För tävlingsspelare med tävlingslicens gäller SvTF:s regler.
 • Alla som spelar på banan ska vara medlem, betalande gäst eller tillsammans med medlem.
 • Före spel på bana skall avgift vara erlagd. Du disponerar endast den bana som du bokat även om någon av de andra banorna är lediga.
 • Du har endast tillgång till banan under den tid du bokat tid, även om det är ledigt innan och/eller efter din tid. Undantagna från denna regel är klubbens tävlingsjuniorer, som får spela fritt på lediga banor.
 • Tennisbanorna får endast beträdas med rena tennisskor med sulor som inte färgar av sig. Joggingskor liksom skor som använts på utomhustennisbanorna eller i övrigt använts utomhus är ej tillåtna.
 • Endast plastflaskor (ej glas) med vatten får medtagas in på banorna.
 • Ingen mat får medtagas in på banorna. Frukt är dock tillåtet.
 • Tennisbollar som används på banorna skall vara rena. Bollar som använts på utomhustennisbanorna får ej användas på tennisbanorna i hallen.
 • Snus, tuggummi, bananskal, papper, gamla lindor, förbrukade bollar, bollrör och allt annat skräp slängs i papperskorgarna.
 • Alla som använder tennisbanorna ska hjälpa till att vårda dem på ett sådant sätt att funktion och trivsel bevaras på bästa sätt. Detta gäller även omklädningsrum, duschar, toaletter, cafeteria, åskådarläktare och samtliga gemensamma utrymmen på anläggningen.
 • Allt bollspel mot väggar (förutom avsett plank på bana 4) samt gemenskapsytor är förbjudet.
 • Du uppför dig korrekt på banan och i hallen, dvs enligt Svenska tennisförbundets regler. Detta innebär att du uppför dig kamratligt mot spelare/tränare, uppför dig sportsligt, dvs enligt SvTF:s normer. Mer om detta finner du i SvTF:s tävlingsbestämmelser (http://www.tennis.se). För juniorer/seniorer som bryter mot detta är regelverket utformat enligt följande:
 1. Tillsägelse
 2.  Varning (tränaren ringer till föräldrarna)
 3. Avstängning från träningen under en period bestämd av klubbchefen
 4. Uteslutning ur klubben, detta besluts tar styrelsen
 • Förtäring av rusdrycker är förbjuden i hallen. Undantag från detta kan ske vid fester och sammankomster, som sanktionerats av styrelsen.
 • Rökning i tennishallen är förbjuden liksom utanför hallens entrédörr.
 • Nödutgångarna är plomberade och larmade och får endast öppnas vid nödsituation.
 • Den som klottrat eller på annat sätt, förutsatt att detta inte är en olyckshändelse, förstör hallen och dess inventarier kan riskera uteslutning/portning från klubben/hallen samt bli personligt ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen.
 • Tillsägelse av SLTK:s personal/styrelsemedlem som rör dessa ordningsregler skall omedelbart åtlydas. Person som bryter mot ovanstående ordningsregler kan avvisas från hallen. Erlagda avgifter återbetalas ej.
 • Vänligen meddela kansliet omgående om du upptäcker någon skada, åverkan eller annat fel i anläggningen.