Tips vid träning

Det finns ingen utbildningskurs i hur man blir den perfekta tennisföräldern. Lösningarna på många frågor får du som tennisförälder finna inom dig själv. Däremot kan vi dela med oss av våra samlade erfarenheter.

 • Sitt inte och titta på när ditt barn tränar utan låt tränarna ta hand om honom/henne. Visst kan du kolla någon gång och se hur det går, men låt som princip barnet sporta själv och släpp över kontrollen till tränaren på banan. Glöm inte att ju ängsligare du hanterar ett blygt barn vid banan, desto svårare blir det för honom/henne att våga ta steget och träna utan dig i synhåll.
 • Låt barnet packa sin egen tennisväska och fylla på sin vattenflaska inför träningen.
 • Låt barnet bära sin utrustning.
 • Lägg dig inte i träningen utan låt tränaren sköta den. Det är därför tränaren finns.
 • Prata inte om teknikmoment med ditt barn hemma. Barnet blir bara splittrat av för många olika tips. Om du absolut måste så prata med din tränare först så ni säger samma sak.
 • Glöm inte att fråga om barnet haft roligt efter avslutad träning istället för att fokusera på resultatet.

Tips vid tävling

Att vara förälder till ett barn som tävlar i tennis är kul, men också påfrestande. Individuell idrott skiljer ju sig från lagidrott bl a i det avseendet att man är helt ensam på banan med allt vad det innebär. Här är några saker som du bör tänka på när ditt barn spelar match:

 1. Hälsa gärna på motståndarens föräldrar före matchen. Goda föräldrakontakter är värdefulla på många sätt i barnens fortsatta tävlande.
 2. Heja gärna på ditt barn men tänk i så fall på att applådera också när motståndaren spelar bra. Inom tennisen råder vedertagen etikett när det gäller att visa bifall. Det anses t ex olämpligt att applådera om motståndaren missar liksom att applådera under pågående spel.
 3. Det är absolut förbjudet att ge råd under spel (coachning). Tillrop som ”bra”, ”kom igen” är tillåtna, men inte ord eller tecken rörande hur ditt barn ska spela.
 4. Vid spel utan domare dömer spelarna själva enligt principen ”var och en dömer sin sida”. Ni kommer bli vittne till felaktiga domslut, men det är bara att gilla läget och inse att det är svårt för barnen att alltid se rätt. Medvetna feldomslut är sällsynta. Ni får absolut inte lägga er i. Barnen ska lösa problemen själva. Kommer barnen inte överens skall tävlingsledningen tillkallas. Om spelarna är oense om poängställningen, kan man dock om båda föräldrasidorna är ense, ingripa. Enligt reglerna gäller att man går tillbaka till den senaste poängställning båda spelarna är överens om.
 5. Vid spel med domare gäller naturligtvis att domaren dömer utan att vare sig föräldrar eller spelare lägger sig i domsluten.
 6. Se positiv ut och försök sitta eller stå på samma plats hela matchen. Det skapar trygghet för ditt barn. Ditt kroppsspråk avslöjar dina känslor och ditt barn läser dig som en öppen bok. För både barn och föräldrar är det viktigt att komma ihåg att ni är värdiga representanter för SLTK när ni är ute på tävlingar.
 7. Efter match är det viktigt att inte direkt gå in på diskussion kring matchen. Tennismässigt vill vi att ni inte analyserar med barnet utan istället tar ett resonemang med tränaren, när ni kommit hem. Om ditt barn betett sig olämpligt eller osportsligt, är det viktigt att ta upp problemet till resonemang, men som sagt först när ”känslorna lagt sig”.
 8. Efter matchen gratulerar du motståndaren om han eller hon vunnit och önskar lycka till i den fortsatta turneringen. Har motståndaren förlorat säger du några berömmande ord.
 9. Övrigt Om du t.ex vid sjukdom inte kan komma till en match – dvs vill lämna Walk Over (WO) – är det viktigt att snarast meddela tävlingsledningen (se telefonnummer på klubbens hemsida). Detta för att de då så snabbt som möjligt kan kontakta motståndaren så att han/hon inte i onödan kommer till matchen.

Tennis spelas oftast utan domare. För en kort summering om vad som gäller vid match följ länken

För mer information besök tennis.se.