Juniorverksamhet 6–19 år

Ramverk

Klicka här för att ta del av SLTK:s ramverk för juniorverksamheten.

Bakgrund

Smedslättens Lawn Tennisklubb, SLTK, vill genom rolig och utmanande träning för barn och ungdomar bidra till ett livslångt tennisintresse. Vår önskan är att idrotten ska främja vår hälsa under hela livet. I dag har vi cirka 400 aktiva juniorer.

Tränare

På SLTK arbetar vi i ett lag. Det innebär att någon har ett huvudansvar för respektive grupp men att du kan ha olika tränare under en vecka.

Träningskoncept och träningsfilosofi

Vi utgår från konceptet Play&Stay. Storlek på tennisbana och racket samt typ av boll anpassas efter ålder och spelnivå. Konceptet har tagits fram för att ge en mer aktiv och roligare start i idrottens värld. Målet är att snabbt komma till spel och förstå grunderna. Tennis är en problemlösande sport vilket betyder att vi formar träningar utifrån att spelarna själva ska hitta lösningar. Vår verksamhetsidé och träningsfilosofi är långsiktig.  Att spelarna blir självständiga och lär sig hantera med- och motgångar är en naturlig del av idrotten.

I vårt utbildningsprogram finns det vägar för alla tennisintresserade juniorer, oavsett om spelaren siktar på aktivt tävlingsspel eller i första hand söker rolig träning och motion.

Juniorverksamheten är indelad i olika grupper med olika inriktningar, mål och utbud. Grupptillhörighet bestäms av fyra grundkriterier: egen drivkraft, ålder, tävlingsambition och spelstyrka.

Grupptillhörighet

Målet med träningen – och utbudet som erbjuds – varierar från grupp till grupp. Grupptillhörigheten inom juniorverksamheten bestäms av SLTK:s tränare.

Nivåanpassad träning

I juniorverksamheten strävar vi efter att alla träningsgrupper är nivåmässigt jämna, detta för att skapa stimulerande träningspass för alla deltagare. I grupperna kan spelarnas ålder variera.

Temaveckor

Vi använder oss gärna av temaveckor. Temat är anpassat utifrån de olika träningsgruppernas nivå. Veckans tema är det huvudsakliga träningsmomentet, men även andra moment förekommer.

Aktiviteter

Oavsett grupp ska en spelare erbjudas att delta i olika slags interna aktiviteter. Det kan vara allt från matchkvällar till träningsläger och tävlingsresor.

Bli en duktig tennisspelare

Tennis är en komplex sport som kräver många timmar att bemästra. Nedan följer några punkter som vi tycker är viktiga för dig som vill bli en duktig tennisspelare:

  • träna på egen hand – spontanspel – utöver de timmar som erbjuds från klubben,
  • delta i klubbens aktiviteter,
  • tävla regelbundet internt och externt