Den nya dataskyddsförordningen GDPR som börjar gälla från den 25 maj kommer att ställa högre krav på oss i Smedslättens Lawn Tennisklubb och vid hantering av personuppgifter.
Det innebär dock ingen märkbar skillnad för dig som är medlem och utnyttjar våra tjänster. Vi fortsätter att värna om din personliga integritet och kommer att fortsätta ha en fortsatt hög skyddsnivå för dina personuppgifter.
Vi redovisar i detta inlägg den information som vi samlar in, varför och hur den används.
Vad behöver du göra? Svaret är ingenting och vi kommer att betrakta det arbetssätt som vi redovisar som automatiskt godkända av dig om du bara fortsätter att utnyttja ditt medlemskap eller våra tjänster.
Styrelsen

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som ersätter den svenska Personaluppgiftslagen (PUL) och den gäller inom hela EU. Syftet med GDPR är att stärka såväl den enskildes rättigheter som personliga integritet.
Kraven på hur föreningen får behandla sina personuppgifter skärps. Regelverket avser alla som arbetar med personuppgifter, föreningar, företag, kommuner och myndigheter. Framförallt handlar det om kravet på hur vår förening skall hantera personuppgifterna och vilka uppgifter som ryms inom nya lagen.
Som brukligt är i föreningar är medlemsregistret ”basen” för alla personuppgifter och det är alltså den som är viktigt att hantera enligt den nya lagen. Normalt innehåller vårt register traditionell information vilket innebär namn, personnummer, telefonnummer, adress och mail-adress och det är dessa uppgifter vi även i fortsättningen kommer att använda.
Registret ligger till grund för alla de aktiviteter som föreningen genomför. Registret får bara innehålla aktuella medlemmar som registrerat sig i Matchi och därmed finns ett accepterat avtal mellan förening/medlemmar.
Informationen finns alltså i våra mail-, ekonomi och bokningssystem. En viktig partner i detta arbete är Matchi som hanterar vårt bokningssystem och medlemsregister. Vi har nu tecknat ett avtal med Matchi som innebär att de har skyldighet att hantera informationen enligt nya lagen.
Svenska Tennisförbundet har redovisat i sin ”Integritetspolicy” hur man behandlar personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet. Denna information hämtar du på SvTF:s hemsida information: www.tennis.se/forbundet/GDPR och stöd till föreningar. Samarbetet med förbundet blir en fortsatt viktig del i detta arbete.

Du som medlem behöver inte göra något med anledning av ovanstående information. Om du däremot önskar att dina personuppgifter inte skall behandlas av oss på traditionellt sätt då får du höra av dig till vårt kansli.
Det är styrelsen i Smedslättens Lawn Tennisklubb som är ansvarig för att den nya lagen följs och har trygg hantering av dina personuppgifter.

SLTK skildrar sin verksamhet genom bland annat fotografering, filminspelning och ljudupptagning av barn och ungdomar som deltar i olika sorters aktiviteter, innanför eller utanför SLTKs lokaler. Materialet används på vår hemsida, klubbtidning samt i våra kanaler på våra sociala medier i syfte att informera om vår verksamhet och för att illustrera glädje och gemenskap.
Om du som målsman INTE samtycker till ovan går det bra att höra av sig till admin@smedslattentennis.com