Regler på banan utan domare

Ta med dessa regler ut på banan som referens.

  • Om du har svårt att bedöma om bollen är inne eller ute, skall du ge motståndaren poängen. Du skall inte spela om bollen.
  • Det är din skyldighet att döma alla bollar på din egen sida samt hjälpa din motståndare med domslut på hans banhalva om han begär hjälp med domslutet. Det är dessutom din skyldighet att döma mot dig själv på alla bollar som du klart ser att dom är ute på din eller motståndares planhalva.
  • Alla ”ute” och ”nätserve” måste sägas direkt (det skall sägas i samband med slaget eller innan returen har spelats färdigt) i annat fall skall bollen fortsättas att spelas på, så som om den vore rätt.
  • Be inte åskådarna om hjälp på domsluten.
  • Om du dömer ut en boll och sedan inser att du gjort ett misstag, skall du ge motståndaren poängen.
  • För att undvika att ni tappar räkningen skall servaren säga gameställningen innan (t ex 4-4) gamet börjar eller markera kulorna på domarstolen. Dessutom skall servaren säga gameställningen inför varje ny poäng i gamet.
  • Om spelarna inte kan komma överens om vad det står, skall de tillsammans räkna upp de senaste spelade poängerna och finna vid vilken poäng som de är överens om poängställningen. Från denna överenskomna poängställning skall matchen fortsätta.
  • Skulle en situation uppstå som ni ej kan reda ut tillsammans, skall tävlingsledningen tillkallas. Be inte åskådare eller föräldrar om hjälp.Tappa inte tempo mellan bollarna, håll max. 25 sekunder mellan varje poäng och 90 sekunder vid sidbytena. Gnäll inte och visa inte heller på annat sätt dåligt sportmanship. Hjälp varandra att genomföra en bra tennismatch oavsett om du vinner eller förlorar.