Träningsspel – mix

Detta spel är öppet för ett begränsat antal spelare med hög spelstyrka. Spelet är av träningskaraktär utan tränare. Inga matcher spelas och det finns ingen upp eller nedflyttning.  Spelledaren sköter indelningar av träning efter spelnivå. Spelet är förlagt till vardagar växelvis tisdag och torsdag kvällstid kl 19-23 samt söndagar kl 19-23. Spelpassen är 1,5 timme och 4 spelare är schemalagda vid varje tillfälle.

Frågor & anmälan

Magnus Kindström
m.kindstrom@telia.com