Då intresset för tennis är stort i området – och klubben fortsätter att växa – behövs en organisering av juniorverksamheten som svarar mot detta. Denna nya struktur ska vara hållbar och lätt att förstå. Med ramverket ska alla juniorer känna att det finns en tydlig väg framåt i deras tennis. 

Du hittar ramverket under menyfliken junior och här kan du ladda ner det som pdf. Utförligare presentationer kommer att ges på föräldramöten och i dialogen mellan tränare och spelare.