Tävla i tennis

Att tävla i tennis är frivilligt och ingenting som vi ställer krav på ­– med undantag av spelare i tävlingsgrupp. Av erfarenhet vet vi att de flesta barnen, under rätt förutsättningar, tycker det är roligt att tävla – därför rekommenderar vi alla att testa. För att stegen ska ske i takt med egen utveckling rekommenderar vi att spelare börjar med våra interna matchaktiviteter.

Medlemsförmåner

Alla spelare i tennisskolan har rätt att spela avgiftsfritt på lediga banor förutsatt att spelpartnern också har det.

Rekommendation för föräldrar

  • stötta och uppmuntra ditt barn
  • lär barnet att ta ansvar för material och prestation
  • uppmuntra ditt barn till spontanspel (eget spel)
  • uppmuntra ditt barn till att tävla

Om du önskar anordna en aktivitet i klubben kan du tala med ansvarig tränare för den grupp som aktiviteten avser.

Värdeord

Våra värdeord är glädje, kamratskap och respekt! De ska vara väl förankrade med spelare och föräldrar i klubben och genomsyra hela vår verksamhet.

Vi rekommenderar alla spelare och föräldrar att ta del av klubbens vision.