STAB, Smedslättens Tennisbanor AB,  är ett helägt dotterbolag till klubben. STABs uppgift är att förvalta hela anläggningen samt att svara för uthyrning av banor.

Adress

Smedslättens Tennisbanor AB, STAB

Alviksvägen 161

167 63 BROMMA