Kommittéer

För att främja gemenskapen, engagemanget och delaktigheten hos våra medlemmar har Smedslättens LTK  olika kommittéer.

Om du vill ställa upp och delta i en kommitté skickar du ett mail till den person som står som sammankallande. Alla typer av inspel om hur vi tillsammans kan utveckla vår klubb välkomnas!

Vi ser fram emot att få höra från dig.

Trivselkommittén

Under hösten 2016 bildades en trivselkommitté med syfte att främja trivseln och utbytet mellan klubbens vuxna medlemmar. Att öka glädjen kring tennisen i vår vardag och i vårt närområde är vår främsta målsättning och till detta hoppas vi kunna bidra genom olika aktiviteter och evenemang. Trivselkommittén ska bygga vidare på samt vårda SLTKs klubbanda och värderingar (glädje, kamratskap, go, respekt) och därigenom stärka klubbkänslan. Trivselkommittén arbetar tillsammans med personalen och hjälper till med praktiskt och förberedande arbete kring olika evenemang.Vi lägger löpande upp information på sociala medier och i hallen kring våra aktiviteter och även via mail.

Vi är mycket angelägna om medlemmarnas respons och synpunkter. Så hör gärna av er till oss med idéer om vad vi skulle kunna göra. Vi ser fram emot många trevliga tennisstunder tillsammans!

Ordförande och sammankallande: Jonas Tyden

Trivselkommittén består för närvarande av Henrik Lundin, Pernilla Tronstad, Tobias Järnblad, Sussi Vucetic, Anna Nilsson, Anne Öye, Fredrik Hovstadius och Hanna von Schantz.

Juniorkommittén

Hösten 2016 bildades SLTKs juniorkommitté.  Syftet med kommittén är att stötta och avlasta personalen i planeringen och genomförandet av aktiviteter och evenemang kopplade till klubbens juniorverksamhet och tennisskola. Allt för att främja tennisintresset samt trivseln hos klubbens juniormedlemmar. Juniorkommittén ska bygga vidare på samt vårda SLTK:s klubbanda och värderingar och därigenom stärka klubbkänslan. Juniorkommittén arbetar tillsammans med personalen vid olika aktiviteter.

Hör gärna av er till oss med idéer på vad vi skulle kunna göra och om du är intresserad av att delta i kommittén. Ta kontakt med någon av oss i hallen när ni ser oss, eller maila.

Ordförande och sammankallande: Jonas Tyden.

Juniorkommittén består för närvarande av Irene Bellander, Johanna Gottfarb, Sofia Skantze, Jonas Nobel, Johan Henriksson och Johan Menckel.