På grund av rådande pandemi kommer Årsstämman att hållas digitalt via Microsoft Teams. På
så sätt är vi inte begränsade till ett maxantal med deltagare och alla, oavsett ålder eller
riskgrupp, kommer att kunna delta. Lösningen är godkänd och sanktionerad av Svenska
Tennisförbundet.
TID: Onsdagen den 16 september 2020 klockan 18:00
PLATS: Årsstämman kommer att hållas digitalt via Microsoft Teams
Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika rösträknare
 3. Stämmans behöriga sammankallande
 4. Verksamhetsberättelse
 5. Årsredovisning
 6. Revisionsberättelse
 7. Förslag till resultatdisposition
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om resultatdisposition
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisorer och revisorssuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Medlemsavgift
 14. Arvoden till styrelseledamöter, suppleanter, revisor, revisorssuppleant och medlemmar
  i valberedningen
 15. STAB-info
 16. Presentation av förslag till nytt klubbemblem och omröstning
 17. Förslag och motioner
 18. Övriga frågor
  För er som vill delta på Årsstämman gäller följande:
  • Anmäl er till Årsstämman via länk på Matchi
  https://www.matchi.se/forms/memberform/tZPsLSh9k0g8XpFqLvTQ
  • I samband med anmälan får ni en länk med en inbjudan till Årsstämman.
  • Den 16 september 2020 klockan 18:00 deltar ni på Årsstämman genom att klicka på
  länken. (Ni behöver inte ha en webkamera för att kunna vara med).
  • När Årsstämman börjar kommer ni att kunna se alla dokument på er skärm, höra och
  se de som leder stämman samt kommentera, rösta och ställa frågor via en chat.
  • Handlingarna till Årsstämman finns att tillgå på SLTKs hemsida
  https://www.smedslattentennis.com
  • Eventuella förslag och motioner mailas på förhand
  till admin@smedslattentennis.com och kommer att läggas upp på hemsidan.
  / Styrelsen Smedslättens LTK

Se alla dokument under KLUBBFAKTA