Med anledning av den senaste tidens händelseutveckling gällande coronaviruset och sjukdomen covid-19 vill vi uppdatera er gällande klubbens rekommendationer och ber er att ta del av den information som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi följer även:

Riksidrottsförbundethttps://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

Svenska Tennisförbundethttps://www.tennis.se/information-om-coronavirus/

Detta innebär att dessa riktlinjer nu gäller och inget som tidigare kommunicerats i denna fråga.

Om du känner dig sjuk kontakta 1177 Vårdguiden för information och rådgivning: https://www.1177.se/Stockholm/   

Vi uppdaterar givetvis våra rekommendationer om läget förändras och återkommer med information kopplad till enskilda aktiviteter som kan komma att påverkas. (träningen fortsätter alltså som vanligt i veckan)

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen i SLTK, 15 mars 2020