Med anledning av Coronavirusets fortsatta spridning i Stockholm och att Folkhälsomyndigheten nu har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige, vill vi påminna alla våra medlemmar och besökare i Smedslättens tennishall om följande:

Om du nyligen

• har återvänt från högriskområde, eller
• har haft nära kontakt med individ som befunnit sig i sådant område, eller
• har symptom på luftvägsinfektion, eller
• har haft kontakt med person som har symptom på luftvägsinfektion eller konstaterat smittad av Covid-19,

så ber vi dig att inte besöka Smedslättens tennishall under en period om minst 14 dagar från inträffandet av någon av ovanstående fyra punkter.

Ovanstående gäller även tränare och övrig personal.

För dig som inte träffas av ovanstående, och besöker hallen för tennisspel eller annat, vill vi göra dig uppmärksam på vikten av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i synnerhet om skötsel av hygien för att förhindra smittspridning.

I tennishallen finns nu Tennisförbundets riktlinjer för tennisutövare uppsatt, likaså rekommendationer för god handhygien. 

Hallen kommer också att städas med ökade intervall fr o m nu.

Eftersom händelseutveckling går fort kan våra rekommendationer snabbt komma att ändras, vi hänvisar vi till vår hemsida samt nyhetsbrev för uppdaterad information. Stockholm, den 12 mars 2020

Länk till UDs reserekommendationer

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/